Tag: VMware

VMware

Download VMware Workstation Pro 2024

0
VMware Workstation Pro VMware Workstation Pro được coi là một sản phẩm ảo hóa máy tính để bàn. Phần mềm này cung cấp các công cụ để trình diễn, thử nghiệm, phát...
VMWare ThinApp

Download VMware ThinApp 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VMware ThinApp VMWare ThinApp là một chương trình hiệu quả giúp tăng tốc triển khai ứng dụng và đơn giản hóa việc di chuyển ứng dụng bằng cách loại bỏ các ứng...
VMware Workstation Pro 16

Download VMware Workstation Pro 16 – Phần mềm máy ảo đỉnh kao

0
VMware Workstation Pro 16 VMware Workstation Pro 16 là một ứng dụng rất mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT để chạy các máy ảo và chạy...
VMware Horizon

Download VMware Horizon 8 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VMware Horizon 8 VMware Horizon 8 là một ứng dụng mạnh mẽ để ảo hóa phần mềm và máy tính để bàn. VMware Horizon được tích hợp chặt chẽ với Trung tâm dữ liệu...
VMware Fusion Pro 12

Download VMware Fusion Pro 12 macOS – Máy ảo windows cho MacBook

0
VMware Fusion Pro 12 macOS VMware Fusion Pro 12 macOS là phần mềm ảo hóa trong môi trường Mac OS. Nếu bạn là người dùng Mac và bạn cần Windows hoặc Linux để...
VMware Workstation Player 15

Download VMware Workstation Player 15 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VMware Workstation Player 15 VMware Workstation Player 15 là một tiện ích lý tưởng để chạy một máy ảo duy nhất trên PC Windows hoặc Linux. Các tổ chức sử dụng Workstation Player...
VMware Horizon

Download VMware Horizon 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VMware Horizon 7 VMware Horizon 7 cung cấp cho người dùng cuối quyền truy cập vào tất cả các máy tính để bàn, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến ảo của...
VMware vSphere

Download VMware vSphere 7 Full Key – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
VMware vSphere 7 VMware vSphere 7 là một ứng dụng mạnh mẽ với khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp cao hơn trong một hệ thống dựa trên đám mây Một...
VMware Fusion Pro 11

Download VMware Fusion Pro 11 – Chạy Windows trên Mac Book

0
VMware Fusion Pro 11 VMware Fusion Pro 11 là phần mềm ảo hóa trong môi trường Mac OS. Nếu bạn là người dùng Mac và bạn cần Windows hoặc Linux để làm gì...