Tag: Thea

Thea For Cinema 4D

Download Thea For Cinema 4D – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Thea For Cinema 4D Thea For Cinema 4D Plugin này cung cấp một danh sách các công cụ nâng cao đang được phát triển tích cực để đáp ứng các yêu cầu...
Thea For Rhino

Download Thea For Rhino – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Thea For Rhino Plugin tích hợp Thea for Rhino tận dụng tối đa chức năng Thea Render và cho phép bạn tạo kết xuất ảnh thực chất lượng cao trong Rhino. Với...
Thea For SketchUp

Download Thea For SketchUp – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Thea For SketchUp Thea For SketchUp là một công cụ kết xuất mạnh mẽ kết hợp với sự đơn giản của SketchUp. Kết xuất ảnh chân thực tốt nhất được tích hợp...