Tag: The Foundry

The Foundry Katana

Download The Foundry Katana 2023 – Hướng dẫn cài đặt

0
The Foundry Katana The Foundry Katana là tên của một công ty chiếu sáng chuyên biệt trong tên của Tập đoàn Foundry nổi tiếng. Phần mềm đi kèm với một môi trường làm...
The Foundry Nuke Studio

Download The Foundry Nuke Studio 13 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry Nuke Studio 13 The Foundry Nuke Studio 13 là một ứng dụng mạnh mẽ dành cho NukeX, cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để tạo nội dung đa phương...
The Foundry Mari

Download The Foundry Mari 4 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry Mari 4 The Foundry Mari 4 là một ứng dụng ấn tượng có thể được sử dụng để vẽ một số mô hình 3D trông ấn tượng và chân thực,...
The Foundry Katana

Download The Foundry Katana 4 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry Katana 4 The Foundry Katana 4 là phần mềm có hiệu quả cao, cách tiếp cận hợp tác để phát triển giao diện và ánh sáng, Katana cung cấp cho...
The Foundry MODO

Download The Foundry MODO 15 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry MODO 15 The Foundry MODO 15  là một giải pháp mô hình 3D mạnh mẽ với hỗ trợ vẽ, vẽ, mô hình hóa và kết xuất mô hình 3D bằng...
The Foundry MODO

Download The Foundry MODO 14 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry MODO 14 The Foundry MODO 14 là một ứng dụng toàn diện để tạo các vật thể 3D, hoạt hình, điêu khắc và mô hình hấp dẫn. Nó cung cấp nhiều...
The Foundry Nuke Studio 12

Download The Foundry Nuke Studio 12 – Công nghệ VFX cho điện ảnh

0
Nuke Studio 12 Nuke Studio 12 là một công cụ chuyên nghiệp để sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tính linh hoạt tuyệt vời của phần mềm trước bạn, cùng...
The Foundry Nuke Studio 11

Download The Foundry Nuke Studio 11 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry Nuke Studio 11 Nuke Studio 11 là một công cụ chuyên nghiệp để sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tính linh hoạt tuyệt vời của phần mềm trước...
The Foundry MODO 13

Download The Foundry MODO 13 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
The Foundry MODO 13 The Foundry MODO 13 là một bộ rất tiện dụng và toàn diện, sẽ cung cấp cho bạn để thiết kế các mô hình 3D và để tạo...