Tag: Tekla

Tekla Structures

Download Tekla Structures 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Tekla Structures 2022 Tekla Structures 2022 là phần mềm tạo mô hình thông tin công trình (BIM) cho phép bạn tạo và quản lý các mô hình 3D chính xác, chi tiết,...
Tekla Structures

Download Tekla Portal Frame Connection Designer 2021 Full

0
Tekla Portal Frame Connection Designer 2021 Tekla Portal Frame Connection Designer 2021 là một phần tích hợp của họ phần mềm Tekla. Tích hợp liền mạch với Tekla Structural Designer hoặc hoạt...
Tekla Structures 2020

Download Trimble Tekla Structures 2020

0
Trimble Tekla Structures 2020 Tekla Structures 2020 cho các mô hình được tạo bằng phần mềm Tekla BIM mang thông tin chính xác, đáng tin cậy và chi tiết cần thiết để...
Tekla Tedds 2019

Protected: Download Trimble Tekla Tedds 2019

0
Tekla Tedds 2019 Tekla Tedds 2019 là giải pháp thiết kế và tài liệu dành cho các kỹ sư. Phần mềm phân tích cấu trúc mạnh mẽ, dễ sử dụng này giúp giảm các...
Tekla Portal Frame Connection Designer 2019

Download Trimble Tekla Portal Frame & Connection Designer 2019

0
Trimble Tekla Portal Frame Connection Designer 2019 Tekla Portal Frame & Connection Designer 2019 là một phần mềm chuyên dụng cho BIM và các kỹ sư kết cấu cung cấp các công...
Tekla Structural Designer 2019

Protected: Download Tekla Structural Designer 2019

0
Tekla Structural Designer 2019 Tekla Structural Designer là một phần mềm phân tích & thiết kế mang tính cách mạng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và...