Tag: Substance Painter

Substance Painter

Download Substance Painter 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Substance Painter 2021 Substance Painter 2021 là một ứng dụng mạnh mẽ để thêm các bức tranh họa tiết tương tác và chất lượng cao trên các mô hình 3D và cung cấp...
Substance Painter

Download Substance Painter 2020 – Video hướng dẫn cài đặt

0
Allegorithmic Substance Painter 2020 Allegorithmic Substance Painter 2020 là một ứng dụng chuyên nghiệp để tạo sơn kết cấu trên các mô hình 3D trong một thời gian rất ngắn và cung...
Substance Painter 2019

Download Substance Painter 2019 Full – Kết cấu mô hình 3D

0
Substance Painter 2019 Substance Painter 2019 là một ứng dụng rất tiện dụng được sử dụng để tạo các bức tranh kết cấu trên các mô hình 3D trong một khoảng thời...