Tag: StataCorp

Stata

Dowload Stata 16 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
Stata 16 Stata 16 là phần mềm phân tích thống kê mạnh mẽ với giải pháp đa năng để quản lý, phân tích và thao tác dữ liệu thống kê. Stata MP 16...
Stata

Download Stata 15 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
Stata 15 StataCorp Stata 15 là một ứng dụng hống kê nhanh, mạnh mẽ được thiết kế cho các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực, hoặc khám phá các sản phẩm...