Tag: Sparx Systems

Enterprise Architect 15

Download Enterprise Architect 15 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Enterprise Architect 15 Sparx Systems Enterprise Architect 15 kết hợp một bảng công cụ mới vô cùng phong phú, cải tiến hình ảnh, tùy chỉnh nhóm, quản trị, khả năng truy cập,...
Enterprise Architect

Download Enterprise Architect 14 – Mô hình hoá các đối tượng công việc

0
Enterprise Architect Sparx Systems Enterprise Architect là một công cụ mô hình hóa và thiết kế trực quan dựa trên OMG UML. Nền tảng hỗ trợ: thiết kế và xây dựng các...