Tag: SoundToys

SoundToys v5

Download SoundToys 5 – Giải pháp hiệu ứng âm thanh tối ưu VST

0
SoundToys 5 Soundtoys 5 là một plugin ấn tượng được đóng gói với các hiệu ứng âm thanh khác nhau. Nó có các hiệu ứng âm thanh bao gồm Decapitator, PrimalTap, Little...