Tag: Sandboxie

Sandboxie

Download Sandboxie 5 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Sandboxie 5 Sandboxie 5 là một ứng dụng mạnh mẽ để chạy các ứng dụng trong hộp cát để không có phần mềm độc hại nào có thể gây hại cho máy tính...