Tag: Plugin for Character Creator

2nd Generation Hair

2nd Generation Hair for Character Creator

0
2nd Generation Hair Thuật ngữ "Tóc thế hệ thứ 2" thường đề cập đến các sản phẩm hoặc công cụ chăm sóc tóc sử dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết...
ZBrush Face Tools Plug-in

ZBrush Face Tools 1.01 Plug-in for Character Creator 4

0
ZBrush Face Tools Plug-in Plug-in ZBrush Face Tools dành cho Character Creator là một công cụ nâng cao được thiết kế để nâng cao quá trình điêu khắc và chi tiết khuôn...
Reallusion Headshot Plug-in

Reallusion Headshot Plug-in 2.01 for Character Creator

0
Reallusion Headshot Plug-in Reallusion Headshot Plug-in là một plugin Trình tạo nhân vật hỗ trợ AI rất mạnh mẽ và mạnh mẽ, được sử dụng để tạo ra con người kỹ thuật...