Tag: OmniPage

OmniPage Ultimate

Download Kofax OmniPage Ultimate 19 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Kofax OmniPage Ultimate 19 Kofax OmniPage Ultimate 19 cung cấp tính năng nhận dạng ký tự quang học (OCR) hàng đầu trong ngành để chuyển đổi tài liệu chính xác nhanh chóng, dễ...