Tag: Motu

MOTU Digital Performer 11

Download MOTU Digital Performer 11 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
MOTU Digital Performer 11 MOTU Digital Performer 11 cung cấp cho bạn tất cả các nhạc cụ được sử dụng để tạo ra âm nhạc, bằng cách sử dụng ứng dụng tài...
Motu Digital Performer 10

Download Motu DP 10 – MOTU Digital Performance 10 Cài đặt chi tiết

0
Motu DP 10 Phiên bản Motu DP 10 - MOTU Digital Performance 10 cung cấp các tính năng mới thú vị như cửa sổ Clip và Stretch Audio, cùng với hàng trăm...