Tag: midas

MIDAS Gen

Download MIDAS Gen 2021 – Hướng dẫn cài đặt

0
MIDAS Gen MIDAS Gen là một giải pháp tích hợp từ Công nghệ Thông tin MIDAS, cung cấp bộ công cụ thiết kế và phân tích tốt nhất cho các tòa nhà...
MIDAS Civil

Download MIDAS Civil 2019 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
MIDAS Civil 2019 MIDAS Civil 2019 là một ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và rất tiện dụng cho phép bạn tạo ra các tiêu chuẩn mới cho cầu cũng như các...
midas MeshFree

Download midas MeshFree 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas MeshFree 2021 midas MeshFree 2021 là công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến được phát triển thông qua sự hợp tác với SAMSUNG Electronics. Nó thực hiện mô phỏng...
midas NFX

Download midas NFX 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas NFX 2021 midas NFX 2021 là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn tích hợp để thiết kế cấu trúc, mô phỏng CFD và tối ưu hóa. Nó cung...
midas MeshFree

Download midas MeshFree 2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas MeshFree 2020 midas MeshFree 2020 là một chương trình kỹ thuật phân tích và thiết kế mạnh mẽ được phát triển với sự hợp tác của Samsung. Chương trình này có...
midasNFX 2020

Download midas NFX 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
midas NFX 2020 midas NFX 2020 là một ứng dụng phân tích phần tử hữu hạn rất hữu ích và tích hợp cho thiết kế mô phỏng, cấu trúc và tối ưu...
midas NFX 2019

Download midas NFX 2019 – Phần mềm mô phỏng và cấu trúc CFDs

0
midas NFX 2019 midas NFX 2019 là một phần mềm tuyệt vời cho phép bạn mô phỏng và cấu trúc CFDs. Nó cũng cung cấp các phân tích chính xác và chính xác...