Tag: midas NFX

midas NFX

Download midas NFX 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas NFX 2022 midas NFX 2022 là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn tích hợp nổi bật dành cho thiết kế cấu trúc, mô phỏng CFD và tối ưu...
midas NFX

Download midas NFX 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
midas NFX 2021 midas NFX 2021 là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn tích hợp để thiết kế cấu trúc, mô phỏng CFD và tối ưu hóa. Nó cung...
midasNFX 2020

Download midas NFX 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

0
midas NFX 2020 midas NFX 2020 là một ứng dụng phân tích phần tử hữu hạn rất hữu ích và tích hợp cho thiết kế mô phỏng, cấu trúc và tối ưu...
midas NFX 2019

Download midas NFX 2019 – Phần mềm mô phỏng và cấu trúc CFDs

0
midas NFX 2019 midas NFX 2019 là một phần mềm tuyệt vời cho phép bạn mô phỏng và cấu trúc CFDs. Nó cũng cung cấp các phân tích chính xác và chính xác...