Tag: IK Multimedia

AmpliTube 5

Download IK Multimedia AmpliTube 5 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
IK Multimedia AmpliTube 5 IK Multimedia AmpliTube 5 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng guitar acoustic với thiết lập mic đôi và cung cấp một bộ lập kế hoạch kỹ...
T-RackS

Download IK Multimedia T-RackS 5 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
T-RackS 5 IK Multimedia T-RackS 5 là một bộ sưu tập đầy đủ các plugin cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để xử lý và hoàn thiện âm thanh của...