Tag: Hexagon

VERO Worknc

Download Hexagon WorkNC 2024 – Cad Cam Hiệu suất cao

0
Hexagon WorkNC 2024 Hexagon WorkNC 2024 tên cũ là Vero WorkNC, công ty Vero đã bán cho Hexagon nên phần mềm có tên mới. Về phần mềm thì bản 2024 sẽ có...
HxGN MinePlan

Download HxGN MinePlan 2022 – Hướng dẫn cài đặt

0
HxGN MinePlan HxGN MinePlan là một phần mềm cho các hoạt động khoan và lập bản đồ mỏ. Sản phẩm này là câu trả lời cho tất cả các nhu cầu của...