Tag: Graitec

Graitec Tricalc

Download Graitec Tricalc 2024 Full

0
Graitec Tricalc Graitec Tricalc là một phần mềm thiết kế kết cấu hoàn chỉnh và tích hợp, từ mô hình kết cấu đến định cỡ cuối cùng, chi tiết hóa và chế...
Graitec OMD

Download Graitec OMD 2024 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Graitec OMD 2024 Graitec OMD là một ứng dụng mô phỏng công trình hiển thị ước tính sơ bộ của hệ thống trong khi tính toán tất cả các yếu tố phân...
Graitec OMD

Graitec Master Suite (BIMware MASTER Suite) 2023 Free Download

0
Graitec Master Suite Graitec Master Suite (BIMware MASTER Suite) là gói phần mềm thiết kế kết cấu hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn Eurocodes. BIMware là tên thương mại đã đăng ký của Graitec...
Graitec Advance Design

Download Graitec Advance Design 2023 – Hướng dẫn cài đặt

0
Graitec Advance Design 2023 Graitec Advance Design 2023 là một giải pháp Phân tích kết cấu FEM thành thạo và dễ sử dụng dành riêng cho các kỹ sư kết cấu hoạt...
Graitec ArchiWizard

Download Graitec ArchiWizard 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Graitec ArchiWizard 2022 Graitec ArchiWizard 2022 là phần mềm phân tích 3D thời gian thực dựa trên mô hình BIM được kết nối trực tiếp với các giải pháp CAD kiến ​​trúc. ArchiWIZARD cung...
Graitec Advance Design

Download Graitec Advance Design 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Graitec Advance Design 2022 Graitec Advance Design 2022 là một giải pháp Phân tích Kết cấu FEM thành thục và dễ sử dụng dành riêng cho các kỹ sư kết cấu hoạt...