Tag: Geometric

Geometric NestingWorks 2020

Geometric NestingWorks 2024 for SolidWorks

0
Geometric NestingWorks Geometric NestingWorks là một plugin phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) hoạt động trong các nền tảng CAD phổ biến như SOLIDWORKS. Nó được...
Geometric Glovius Pro 5

Download Geometric Glovius Pro 5 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Geometric Glovius Pro 5 Geometric Glovius Pro 5 là một phần mềm tuyệt vời được sử dụng cho ứng dụng Phân tích hình ảnh 3D đủ điều kiện để tạo ra một nền...