Tag: FLOW-3D

FLOW-3D

Download FLOW-3D – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
FLOW-3D FLOW-3D cung cấp một nền tảng mô phỏng CFD hoàn chỉnh và linh hoạt cho các kỹ sư điều tra hành vi động của chất lỏng và khí trong một loạt...