Tag: Faceform

Kentool FaceBuilder

Faceform Wrap 2023.10.3

0
Faceform Wrap Faceform Wrap là phần mềm xử lý quét 3D mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa quy trình làm việc dành cho các chuyên gia làm việc với...
ZWrap Plugin

Download ZWrap Plugin 2023.12.3 for ZBrush

0
ZWrap Plugin Plugin ZWrap là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong quá trình tạo mô hình và điêu khắc 3D. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ...