Tag: DesignBuilder

DesignBuilder

Download DesignBuilder – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
DesignBuilder DesignBuilder là một công cụ phần mềm dựa trên EnergyPlus được sử dụng để đo lường và kiểm soát năng lượng, carbon, ánh sáng và tiện nghi. DesignBuilder được phát triển để...