Tag: CrystalMaker

CrystalMaker

Download CrystalMaker 11 – Phần mềm tạo các cấu trúc tinh thể

0
CrystalMaker CrystalMaker là một ứng dụng toàn diện mang đến nhiều công cụ chính xác và đáng tin cậy cho phép người dùng nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hiện...
CrystalDiffract

Download CrystalDiffract 6 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
CrystalDiffract CrystalDiffract mang thế giới nhiễu xạ tia x & nơtron vào màn hình máy tính của bạn, kiểm soát tương tác và dễ dàng mô tả dữ liệu thí nghiệm của...