Tag: Color Finale

Winter Pack LUTs

Color Finale – Winter Pack LUTs

0
Color Finale - Winter Pack LUTs Winter Pack LUT là một tập hợp các cài đặt trước phân loại màu được thiết kế để gợi lên các đặc điểm về không khí...
Wedding Pack LUTs

Color Finale – Wedding Pack LUTs

0
Color Finale – Wedding Pack LUTs The Color Finale LUT - Wedding Pack là một bộ sưu tập các Bảng tra cứu (LUT) được chế tạo cẩn thận, được thiết kế dành...