Tag: CG-Source

Floor Generator MultiTexture for 3ds Max

Download Floor Generator for 3ds Max – Plugin tạo các loại kết cấu sàn

0
Floor Generator for 3ds Max Floor Generator for 3ds Max là một plugin cho 3ds Max (2013 đến 2023), tạo ra các đối tượng sàn bao gồm các bảng riêng lẻ có...
StitchGenerator

Download StitchGenerator for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
StitchGenerator for 3ds Max StitchGenerator for 3ds Max là một tập lệnh cho 3ds max tạo ra các đối tượng đường khâu và một đối tượng để minh họa lỗ giữa các...