Tag: CAD-Earth

CAD-Earth

Download CAD-Earth for AutoCAD – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
CAD-Earth CAD-Earth là một phần mềm nổi tiếng để trao đổi hình ảnh, đối tượng, đường và lưới giữa Google Earth và phần mềm CAD. Điều này có thể được sử dụng để định...