Tag: BricsCAD

BricsCAD v19

Download BricsCAD 2024 Full bản mới nhất

0
BricsCAD BricsCAD là một ứng dụng ấn tượng được coi là sự thay thế tốt nhất cho AutoCAD. Nó giải quyết một đối tượng rộng hơn thông qua một phạm vi sử...
BricsCAD

Download BricsCAD 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại i công nghệ

0
BricsCAD 2021 BricsCAD 2021 là giải pháp hiệu quả để xử lý các loại thiết kế 2D và 3D khác nhau bằng cách sử dụng nhiều công cụ mạnh mẽ để xử lý...
BricsCAD 20

Download Bricsys BricsCAD 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
BricsCAD 20 BricsCAD 20 nó cung cấp tất cả các tính năng 2D CAD .dwg quen thuộc, nhưng nó bổ sung các công cụ tiết kiệm thời gian và 3D Direct Modelling. Với...