Tag: BackToCAD

CADdirect

Download BackToCAD CADdirect 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
BackToCAD CADdirect 2022 BackToCAD CADdirect 2022 là một ứng dụng rất mạnh để xử lý các bản vẽ CAD 2D / 3D tức là các tệp DWG cung cấp nhiều tùy chọn...
Print2CAD

Download BackToCAD Print2CAD 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
BackToCAD Print2CAD 2022 BackToCAD Print2CAD 2022 là ứng dụng chuyên nghiệp để chuyển đổi các bản vẽ và thiết kế PDF sang các định dạng tệp DXF và DWG có thể chỉnh sửa. Công...
CADdirect 2020

Download BackToCAD CADdirect 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
CADdirect 2020 BackToCAD CADdirect 2020 là một ứng dụng tiện dụng và hiệu quả, có thể được sử dụng để in các tệp PDF, DWF, TIFF và JPEG sang CAD một cách...
Print2CAD 2020

Download BackToCAD Print2CAD 2020 – Video hướng dẫn cài đặt

0
Print2CAD 2020 Print2CAD 2020 là một ứng dụng rất tiện dụng và hiệu quả, được sử dụng để chuyển đổi các bản vẽ cũng như các nhà thiết kế PDF thành các...
Print2CAD 2019

Download Print2CAD 2019 – Chuyển đổi JPG hoặc PDF thành tệp DWG

0
Print2CAD 2019 Print2CAD 2019 là phần mềm giúp bạn chuyển đổi tệp JPG hoặc PDF thành tệp DWG. Theo cách này, bạn có thể dễ dàng sửa đổi các tham số của nó...