Tag: ASDIP Structural Software

ASDIP Concrete

Download ASDIP Concrete 5.2.2.4

0
ASDIP Concrete ASDIP Concrete là phần mềm kỹ thuật kết cấu cung cấp nền tảng trực quan để thiết kế và phân tích kết cấu bê tông. Chương trình có thể được...
ASDIP Retain

Download ASDIP Retain 5.5.3.3

0
ASDIP Retain ASDIP Retain là một phần mềm kỹ thuật kết cấu mạnh mẽ được thiết kế để hỗ trợ các kỹ sư thiết kế và phân tích tường chắn. Nó cung...
ASDIP Foundation

Download ASDIP Foundation 4.8.1.7

0
ASDIP Foundation ASDIP Foundation là một chương trình phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các kỹ sư trong việc phân tích và thiết kế nền móng nông và sâu. Nó...
ASDIP Steel

Download ASDIP Steel 5.6.3.2 Full

0
ASDIP Steel ASDIP Steel là một phần mềm kỹ thuật kết cấu được thiết kế đặc biệt để thiết kế các thành viên và kết nối thép. Nó cung cấp cho các...