Tag: Altair

Altair SimSolid

Download Altair SimSolid 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altair SimSolid 2021 Altair SimSolid 2021 là một ứng dụng mô phỏng và mô phỏng 3D từng đoạt giải thưởng dành cho các kỹ sư, nhà thiết kế và nhà phân tích cho...
Altair Inspire

Download Altair Inspire 2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altair Inspire 2020 Altair (solidThinking) Inspire 2020 là một ứng dụng rất tiện dụng và ấn tượng đã được trang bị tất cả các công cụ, tính năng cũng như chức năng cần...
Altair HW FEKO WinProp

Download Altair HW FEKO WinProp 2020 – Video cài đặt chi tiết

0
Altair HW FEKO WinProp 2020 Altair HW FEKO WinProp 2020 là một ứng dụng điện từ tính toán ấn tượng kết hợp sức mạnh của FEKO và WinProp được sử dụng rộng...
Altair Flux Motor 2019

Download Altair FluxMotor 2019 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altair FluxMotor 2019 Altair FluxMotor 2019 là một ứng dụng tiện dụng tập trung vào thiết kế trước của máy điện xoay. Nó cung cấp cho người dùng để thiết kế và...
Altair Flux 2019

Download Altair Flux 2019 Full – Mô phỏng các hiện tượng nhiệt điện từ

0
Altair Flux 2019 Altair Flux 2019 là ứng dụng phần mềm hàng đầu thế giới có thể được sử dụng để mô phỏng các hiện tượng nhiệt cũng như điện từ. Ứng dụng...
Altair Embed 2019

Download Altair Embed 2019 Full – Tạo mã từ các mô hình sơ đồ...

0
Altair Embed 2019 Altair Embed 2019 là một ứng dụng ấn tượng có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống nhúng bằng cách tạo mã từ các mô hình...
altair simsolid 2019

Download Altair SimSolid 2019 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Altair SimSolid 2019 Altair SimSolid 2019 là một phần mềm kỹ thuật tiện dụng và chuyên về mô hình hóa và mô phỏng rất tiên tiến nó có thuật toán tiên tiến...