Tag: addons

Zen UV

Zen BBQ v1.0.2.1 for Blender

0
Zen BBQ Zen BBQ for Blender là một tiện ích bổ sung mạnh mẽ cung cấp nhiều công cụ và tính năng để nâng cao hiệu quả và chất lượng của các...
N-Gone Pro

N-Gone Pro 1.35 for Blender

0
N-Gone Pro N-Gone Pro là một tiện ích bổ sung mạnh mẽ dành cho Blender, cung cấp các công cụ nâng cao để xử lý N-Gons (đa giác có nhiều hơn bốn...
NGon Loop Select

NGon Loop Select v2.1.0 for Blender

0
NGon Loop Select Trong Blender, công cụ NGon Loop Select cho phép người dùng chọn các vòng N-gon một cách hiệu quả trên lưới. Công cụ này đặc biệt hữu ích để...
Bake to vertex color

Bake to vertex color v1.0.8 for Blender

0
Bake to vertex color Màu nướng theo đỉnh trong Blender đề cập đến quá trình chuyển thông tin kết cấu hoặc các thuộc tính khác từ bề mặt của mô hình sang...
Colorspacer

Colorspacer 1.0 for Blender

0
Colorspacer Colorspacer là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế cho Blender, một phần mềm đồ họa máy tính 3D phổ biến. Đây là một tiện ích bổ sung linh hoạt...
Spritehandler

Spritehandler v2.0.7 for Blender

0
Spritehandler SpriteHandler là một tiện ích bổ sung dành cho Blender, cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để làm việc với các trang sprite 2D và ảnh nghệ thuật...