Tag: ABBYY FineReader

ABBYY FineReader 15

Download ABBYY FineReader 16 Full

0
ABBYY FineReader 16 ABBYY FineReader 16 là chương trình Nhận dạng ký tự quang học (OCR) toàn diện được thiết kế để chuyển đổi tài liệu được quét, tệp PDF và tệp...
ABBYY FineReader 15

Download ABBYY FineReader 15 – Scan chữ từ ảnh sang Word dễ dàng

0
ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung...