Non-Destructive Modelling v1.43.1 for Blender mới nhất

195
Non-Destructive Modelling

Non-Destructive Modelling

Mô hình hóa không phá hủy trong Blender đề cập đến cách tiếp cận quy trình công việc trong đó các mô hình được tạo và chỉnh sửa bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ sửa đổi để bảo toàn hình dạng ban đầu và cho phép thay đổi dễ dàng không phá hủy. Điều này có nghĩa là những thay đổi được thực hiện đối với mô hình có thể được điều chỉnh hoặc hoàn tác mà không làm thay đổi vĩnh viễn hình dạng cơ bản.

Trong Blender, các kỹ thuật lập mô hình không phá hủy thường liên quan đến việc sử dụng các công cụ sửa đổi như công cụ sửa đổi Subdivision Surface, Array, Bevel và Mirror, cũng như các công cụ như công cụ sửa đổi Boolean và sử dụng các nhóm đỉnh. Mô hình không phá hủy cho phép linh hoạt hơn trong quá trình thiết kế, cho phép các nghệ sĩ thử nghiệm các lần lặp và biến thể khác nhau của mô hình mà không làm mất khả năng quay lại hoặc sửa đổi hình dạng ban đầu. Cách tiếp cận này đặc biệt có giá trị trong việc tạo ra các mô hình phức tạp và chi tiết, vì nó tạo điều kiện cho việc lặp lại và điều chỉnh hiệu quả trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của mô hình ban đầu.

Các tính năng của Non-Destructive Modelling

Quy trình làm việc dựa trên công cụ sửa đổi: Các kỹ thuật mô hình hóa không phá hủy trong phần mềm như Blender tận dụng cách tiếp cận dựa trên công cụ sửa đổi, cho phép các nghệ sĩ áp dụng một loạt công cụ sửa đổi cho lưới cơ sở mà không làm thay đổi vĩnh viễn hình dạng của nó. Điều này cho phép điều chỉnh mô hình dễ dàng và có thể đảo ngược.
Lịch sử có thể chỉnh sửa: Mô hình không phá hủy lưu giữ lịch sử của quá trình tạo mô hình, cho phép các nghệ sĩ xem lại và sửa đổi các giai đoạn trước đó trong quá trình tạo mô hình. Khả năng chỉnh sửa này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm mà không sợ những thay đổi không thể đảo ngược.
Tính linh hoạt và lặp lại: Bằng cách duy trì nguyên vẹn hình dạng ban đầu, mô hình không phá hủy cho phép thực hiện các thay đổi và thử nghiệm lặp đi lặp lại, thúc đẩy tính linh hoạt của thiết kế và lặp lại nhanh chóng.
Khả năng sử dụng lại: Kỹ thuật mô hình hóa không phá hủy cho phép tạo ra các tài sản và thành phần có thể tái sử dụng. Các mô hình có thể dễ dàng sửa đổi và sử dụng lại cho các dự án hoặc biến thể khác nhau mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Hiệu quả: Quy trình lập mô hình không phá hủy có thể nâng cao đáng kể hiệu quả bằng cách đơn giản hóa quá trình thực hiện thay đổi cũng như cho phép tạo các mô hình tham số và thủ tục.
Kiểm soát chính xác: Mô hình không phá hủy cung cấp khả năng kiểm soát chính xác trong quá trình lập mô hình, cho phép thực hiện các điều chỉnh tinh tế ở bất kỳ giai đoạn nào mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của mô hình.

Yêu cầu hệ thống của Non-Destructive Modelling

  • CPU lõi kép 2GHz 64-bit có hỗ trợ SSE2
  • RAM 4GB
  • Màn hình 1280 × 768
  • Chuột, bàn di chuột hoặc bút + máy tính bảng
  • Card đồ họa có RAM 1 GB, OpenGL 3.3
  • For Blender 2.9, 2.91, 2.92, 2.93, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.0, 4.1

Download Non-Destructive Modelling

Non-Destructive Modelling ND v1.43.1 (Blender)

KatFileUp4everUpFile

Non-Destructive Modelling ND v1.41 (Blender)

KatFileUpfileUp4ever

Render Collection

Fshare

Hướng dẫn cài đặt Non-Destructive Modelling

  • Cần cài đặt Blender trước
  • Mở phần mềm bấm vào Chỉnh sửa Edit (EDIT) → Preference → Plug-in (Add-ONS) → Install
  • Khởi động lại Blender, bạn có thể thấy plug-in đã cài đặt trong tệp → user settings → plug -in
Bài trướcTop 10 trang Upload Chia sẻ video kiếm tiền 2024
Bài tiếp theoDownload Flip Fluids addon 1.8.0 for Blender mới nhất