Download SPI SheetMetalWorks 2019 for SolidWorks – Hướng dẫn cài đặt

2062
SPI SheetMetalWorks

SPI SheetMetalWorks 2019

SPI SheetMetalWorks 2019 cho SolidWorks là một phần mềm tuyệt vời bao gồm chuỗi quy trình kim loại tấm ngay trong quá trình sản xuất. Và nó tập trung xử lý chính xác theo máy móc và công cụ được sử dụng. Phần mềm này tăng cường hệ thống cơ bản bằng cách thêm các chức năng quyết định vào hệ thống lập trình NC tương ứng.

SPI SheetMetalWorks được tích hợp vào CAD SOLIDWORKS hiện tại. Nó cũng chứa các thư viện đặc biệt để mở ra các thành phần bao gồm một phần duy nhất hoặc các cụm, chuyển tiếp và kết nối trong đó. Bạn cũng có thể mở rộng các thư viện để chứa nhiều thành phần bạn muốn.

Phần mềm này cho phép bạn sửa đổi dễ dàng, chính xác và nhanh chóng trong đó. Khi bạn hoàn thành thiết kế, có một hình ảnh 2D tự động được tạo. Tất cả các khoản phụ cấp uốn được tính toán trong phần mềm này và nó sẽ tự động phân tích. Nó mở ra theo tiêu chuẩn DIN 6935

Tính năng SPI SheetMetalWorks 2019

 • Một phần mềm tuyệt vời bao gồm chuỗi quy trình kim loại tấm ngay trong quá trình sản xuất.
 • Tập trung xử lý chính xác theo máy móc và công cụ được sử dụng.
 • Tăng cường hệ thống cơ bản bằng cách thêm các chức năng quyết định vào hệ thống lập trình NC tương ứng.
 • Được tích hợp vào CAD SOLIDWORKS hiện tại.
 • Chứa các thư viện đặc biệt để mở ra các thành phần bao gồm một phần duy nhất hoặc các cụm, chuyển tiếp và kết nối trong đó.
 • Cũng có thể mở rộng các thư viện để chứa nhiều thành phần bạn muốn.
 • Cho phép bạn sửa đổi dễ dàng, chính xác và nhanh chóng trong đó.
 • Tất cả các khoản phụ cấp uốn được tính toán trong phần mềm này và nó sẽ tự động phân tích.

Cấu hình SPI SheetMetalWorks 2019

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 2 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 200 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download SPI SheetMetalWorks 2019 For SolidWorks

SPI SheetMetalWorks 2019.0 for SolidWorks 2019

Fshare

Hướng dẫn cài đặt SPI SheetMetalWorks 2019

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Phải cài SolidWorks 2019 trước đã
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Copy file “SpiSwShm.dll” đến đường dẫn “C:\Program Files (x86)\SPI GmbH\SPI SheetMetalWorks 2019\lib64
 • Mở SolidWorks lên chọn Tools > SPI SheetMetalworks > Application Options
  • “I want to register a single-user license for this computer” > Next
  • “First time registration of a bought license” > Next
  • Nhập vào thông tin
  • Nhập bất kỳ 10 ký tự Code (for example 1111111111) > Next >
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước
Bài trướcDownload Dotec-Audio Plugins Bundle 2019 – Trình cắm âm thanh chuẩn
Bài tiếp theoDownload Creative Edge Software iC3D Suite 6 Full 2021