Download Redshift Render for Cinema 4D / 3ds Max / Maya

16365
Redshift render

Redshift Render

Redshift Render là một trình kết xuất tăng tốc GPU mạnh mẽ, được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của kết xuất sản xuất cao cấp đương đại.

Redshift được phát triển dựa trên nhu cầu cao của kết xuất sản xuất cao cấp để hỗ trợ các cá nhân và hãng phim sáng tạo ở hầu hết mọi quy mô. Nó cho phép bạn có nhiều cách khác nhau để tính toán các hình ảnh được hiển thị cuối cùng và nó cho phép các nghệ sĩ tăng tốc quy trình làm việc.

Phần mềm đã có vùng xem trước tương tác và họ đặt tên là RenderView. Người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy một cảnh được kết xuất trong thời gian thực khi phần mềm tận dụng lợi thế của GPU để kết xuất. Nó là một người hỗ trợ tuyệt vời cho các đường ống sản xuất và quy trình công việc và ngay từ khi bắt đầu, nó đã cho phép hỗ trợ trang trại.

Tính năng Redshift

 • Một trình kết xuất được tăng tốc hoàn toàn GPU đã được phát triển dựa trên nhu cầu cao của kết xuất sản xuất cao cấp.
 • Hỗ trợ các cá nhân sáng tạo và hãng phim ở hầu hết mọi quy mô.
 • Cho phép bạn có nhiều cách khác nhau để tính toán các hình ảnh được hiển thị cuối cùng và nó cho phép các nghệ sĩ tăng tốc quy trình làm việc.
 • Có khu vực xem trước tương tác và họ đặt tên là RenderView.
 • Người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy một cảnh được kết xuất trong thời gian thực khi Redshift tận dụng lợi thế của GPU để kết xuất.
 • Một người hỗ trợ tuyệt vời cho các đường ống sản xuất và quy trình công việc và ngay từ khi bắt đầu, nó đã cho phép hỗ trợ trang trại.

Cấu hình Redshift

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 8 GB RAM,
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 1 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download Redshift Render Full Crack

Redshift GPU 3.5.19 (Trial Reset) for Cinema 4D / 3ds Max

FshareZeroUploadTeleGram

C4D2024 RS renderer fully unlocked version Win

FshareUpFileUp4everUploady

Hướng dẫn cài đặt Redshift for 3ds Max

 • Cần phải cài các phần mềm chính trước đó: Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Houdini… còn trong bài viết này mình sẽ làm video cài với 3ds Max 2020
 • Giải nén phần mềm vừa cài đặt
 • Đặt nội dung của file Readme.txt

1. Copy the Flexlm folder to your C drive.
2. Run Register by clicking on the file – .reg and click OK.
3. Copy client.lic and redshift-core.lic from the PDMR folder to the C:\ProgramData\Maxon\RLM folder. If there is no RLM file, create a new one and copy it.
4. Copy the version.dll file from the PRS folder to the C:\ProgramFiles\RedGiant\Services folder.
5. Copy the VC.dll, VCRUNTIME140.dll and version.dll files from the EXE folder to the C:\ProgramData\Redshift\bin\ folder. 6. Copy VC.dll, VCRUNTIME140.dll and version.dll from the EXE folder to the installation directory of the 3D software you need to use RS, for example: C4D R26:C:\Program Files\Maxon Cinema 4D R6\ in C4D 2024: C:\Program Files\Maxon Cinema 4D 2024\
First, make sure that the C4D you need to use Redshift is a non-jailbroken official version. If it has been hacked, first delete the hacked file in the folder. No need to uninstall, just restart the installer so the plugin-in is not lost. Do not copy or replace the cracked file after the installation is complete. . After installing C4D and MAXON APP, install the version of Redshift you require for a standalone installation (C4D does not come with Redshift), and then follow these steps.

3DS Max: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\Maya: C:\Program Files\Autodesk\Maya20xx\bin\Houdini: C:\Program Files\Side Effects Software\Houdini 19.x.xxx\ bin\ down
And so on.

After RS authorization is completed, normal status is displayed.
Finally, run CGHotman_Redshift_Server.exe in the C:\Flexlm\RLM_Redshift_LicServer folder, wait until it finishes, and then run start_rlm_Redshift.bat. Once completed, you can enter the 3D software for trial use. Run start. bat to automatically start background mode every time you turn on your computer.

Bài trướcDownload You’re Auto Keying v1.4 for Blender
Bài tiếp theoDownload Aescripts SVG2AE v1.0
Guest 1
Thực tế vẫn là thực tế sống thằng nào chẳng có đam mê. Đam mê là một chuyện sống được với nó là chuyện khác. Đam mê không kiếm ra tiền thì trước sau gì cũng bị thời gian nghiền nát.