Download LS DYNA Full Hướng dẫn cài đặt chi tiết

4243
ls-dyna-full

LS DYNA

LS DYNA là một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được sử dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực. Ứng dụng FE này đang được sử dụng trong các ngành công nghiệp kỹ thuật, ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất và quân sự. Ứng dụng này có thể được sử dụng trên mọi nền tảng như Windows OS, Unix, Linux và Mac OS

Trong LS DYNA 971, gốc mã là phi tuyến tính và chúng sử dụng tích hợp thời gian rõ ràng và phân tích phần tử hữu hạn động được thực hiện. LS DYNA 971 R7 cũng có thể được sử dụng để thực hiện mô phỏng tĩnh gần như cộng với nó có thể thực hiện sốc dưới nước, phân tích lỗi, phân tích nhiệt.

LS DYNA 971 R7 cũng cung cấp các bản sửa lỗi và phần mở rộng khác nhau. Nó có ánh xạ ứng suất phần tử shell cố định bằng * INITIAL_STRESS_SHELL. Nó cũng đã sửa lỗi khởi tạo ứng suất cho các phần tử tứ diện của công thức phần tử 4. LS DYNA cũng đã sửa thông điệp chia tỷ lệ khối cho các mối hàn tại chỗ. Nó cũng đã sửa lỗi bộ nhớ với loại vật liệu 3 trong phân tích ngầm. Tất cả trong tất cả LS DYNA 971 R7 là một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được sử dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực.

Tính năng LS DYNA

 • Một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được sử dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực.
 • Ứng dụng FE này đang được sử dụng trong các ngành công nghiệp kỹ thuật, ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất và quân sự.
 • Có thể được sử dụng trên mọi nền tảng như Windows OS, Unix, Linux và Mac OS.
 • Rễ mã là phi tuyến tính và chúng sử dụng tích hợp thời gian rõ ràng và phân tích phần tử hữu hạn động được thực hiện.
 • Có thể được sử dụng để thực hiện mô phỏng tĩnh.
 • Có thể thực hiện sốc dưới nước, phân tích thất bại, phân tích nhiệt.
 • Đã sửa lỗi ánh xạ ứng suất phần tử shell bằng * INITIAL_STRESS_SHELL.
 • Đã sửa lỗi khởi tạo ứng suất cho các phần tử tứ diện của công thức phần tử 4.
 • Đã sửa thông báo tỷ lệ khối cho các mối hàn tại chỗ.
 • Đã sửa lỗi bộ nhớ với loại vật liệu 3 trong phân tích ngầm.

Cấu hình LS DYNA

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 600 MB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download LS DYNA Full Cr@ck

LS DYNA R11

FshareDie

Hướng dẫn cài đặt LS DYNA

 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm nhớ chọn nơi lưu phần mềm
 • Copy toàn bộ file cr@ck vào nơi vừa cài phần mềm của mình cài theo ổ C thì đường dẫn là “C:\LSDYNA\program
 • Mở phần mềm lên chọn tav Env Variables >> Set LS-DYNA ENV
  • Ở đây sẽ set các phần License Type >> “local”
  • Local License File Name thì chọn đến nơi vừa copy file cr@ck vào đường dẫn “C:\lsdyna\program\lstc_file
 • Ok đã xong xem video test Windows 10 – 64bit
Bài trướcDownload SYSTAT 12 – Chức năng thống kê tạo sơ đồ ấn tượng
Bài tiếp theoKRT Club – Xài Kaspersky vĩnh viễn với Reset Trial
Guest 1
Thực tế vẫn là thực tế sống thằng nào chẳng có đam mê. Đam mê là một chuyện sống được với nó là chuyện khác. Đam mê không kiếm ra tiền thì trước sau gì cũng bị thời gian nghiền nát.