iSpring Suite

Protected: Download iSpring Suite 11- Thiết kế các khóa học trong PowerPoint

0
iSpring Suite iSpring Suite là một ứng dụng tiện dụng để phát triển và thiết kế các khóa học điện tử trong PowerPoint. Việc tích hợp plugin này rất dễ dàng và đơn giản...
Edraw Max

Download EdrawMax 13

0
EdrawMax EdrawMax là một ứng dụng chỉnh sửa đồ họa ấn tượng cho phép bạn dễ dàng tạo các biểu đồ và sơ đồ cũng như quản lý chúng. sơ đồ &...
Xmind

Download XMind 2024

0
XMind 2024 Xmind là một ứng dụng ấn tượng cung cấp cho người dùng một ứng dụng lập bản đồ tư duy mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn tổ chức...
MindMapper 17

Download MindMapper 21 – Tạo sơ đồ tu duy phức tạp cực nhanh

0
MindMapper 21 MindMapper là một ứng dụng cho phép bạn dễ dàng tạo các bản đồ tư duy phức tạp chứa lượng thông tin khổng lồ, sử dụng clip art và hình...
Mindjet MindManager

Download Mindjet MindManager 2023 Full

0
Mindjet MindManager Mindjet MindManager là một ứng dụng chuyên nghiệp để tạo các Bản đồ tư duy và Sơ đồ tư duy khác nhau cũng như cung cấp cách tổ chức tốt...
Golden Software Grapher

Download Golden Software Grapher 20 – Video hướng dẫn cài

0
Golden Software Grapher Golden Software Grapher  là chương trình đồ họa duy nhất bạn cần để tạo các biểu đồ tuyệt đẹp mạnh mẽ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lý...
SimpleMind Pro

Download SimpleMind Pro 2023 – Hướng dẫn cài đặt

0
SimpleMind Pro SimpleMind Pro là một tiện ích động não mạnh mẽ và đáng tin cậy cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa bản đồ tư duy một cách dễ dàng,...
Minitab

Protected: Download Minitab 21 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
Minitab 21 Minitab 21 là một ứng dụng phần mềm thống kê rất mạnh mẽ sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để phân tích dữ liệu và tìm ra giải...
MindView

Download MindView 8 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
MindView 8 MindView 8 là một ứng dụng rất mạnh để lập bản đồ tư duy, cung cấp giải pháp hoàn chỉnh với tích hợp Office cũng như giải thích và chia...
Quark CopyDesk

Download QuarkXPress CopyDesk 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

0
QuarkXPress CopyDesk QuarkXPress CopyDesk là phần mềm cộng tác nội dung cho phép sao chép và chỉnh sửa hình ảnh mà không làm thay đổi bố cục đã thiết lập. Sau khi thiết...